Welkom

Wij willen als kerk in Bruchterveld een verbindende factor zijn in ons dorp. Een plek waar wordt verteld over de boodschap uit de Bijbel en waar je elkaar kunt ontmoeten voor gezelligheid, een goed gesprek of inspiratie in tijden van vreugde én in tijden van verdriet. We willen laten zien dat we het samen als gemeenschap moeten doen; elkaar helpen als dat nodig is en een plek zijn waar iedereen welkom is. We zijn er als kerk voor en door iedereen in Bruchterveld én voor de mensen daarbuiten die onze hulp nodig hebben

Wat doen wij in Bruchterveld!

Nog meer Laatste Nieuws - klik hier.

Voedselbank.

Voedselbank. De diaconie wil jaarlijks rond Dankdag een actie houden voor de Voedselbank. U kunt voorafgaande aan de kerkdienst op Dankdag, al spullen meenemen naar de kerk. Er zullen kratten staan op 24 en 31 Lees meer…

Collecte zondag 17 oktober 2021.

Zondag 17 oktober is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Activiteiten generatie 20-50. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Kerkrentmeesters.