Op deze zondag herdenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en met het licht van de paaskaars wordt een gedachteniskaars aangestoken.

De paaskaars herinnert aan de opstanding van Christus en verwijst naar de overwinning van het licht en het leven op de duisternis en de dood.

Eeuwigheidszondag staat daarmee enerzijds in het besef van onze sterfelijkheid en anderzijds in het vertrouwen van een eeuwig leven in het licht bij God. ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe.’

Op deze zondag staan we ook stil bij het begin van alle leven. We herdenken iedereen die gedoopt is en door het water van zijn of haar doop een nieuw leven mag leiden achter Jezus aan.

De doopduifjes mogen mee naar huis als herinnering aan de doop.