Op 26 februari begint de veertigdagentijd: veertig dagen voordat het Pasen is. Eigenlijk zijn het zesenveertig dagen naar Pasen toe als je ze allemaal gaat tellen vanaf woensdag 26 februari. Maar de zondagen worden niet meegeteld. Want de zondag is even een adempauze, een feestdag.

Vasten in de Bijbel
Oorspronkelijk is de veertigdagentijd geen tijd van vasten, maar een tijd van concentratie. Vasten kan je wel helpen om je te concentreren op dat wat belangrijk is. Je wordt niet afgeleid door je telefoon bijvoorbeeld maar krijgt meer aandacht voor de mensen om je heen. Je wordt niet afgeleid door je lekkere trek overdag maar eet met aandacht je hoofdmaaltijden op.

In het oude testament is vasten een teken van boete en berouw, een reinigingsritueel voor als je de God wilt ontmoeten en een teken van solidariteit met de armen.

Vanuit het nieuwe testament kennen we het verhaal van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef, voordat hij de weg van God ging volgen. Het was een tijd van concentratie voor Jezus, en vasten hielp hem daarbij.

Het Marcusevangelie vertelt echter ook dat Jezus en zijn leerlingen erop aan werden gesproken dat zij niet vasten! (Marcus 2:18-20) Het antwoord van Jezus was: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’

Anno 2020
Waarom zou je dit jaar mee vasten met de actie van de diaconie?
Vasten kan je bepalen bij de waarde van het leven. Leert je inzien wat wel en niet belangrijk is. Door te vasten doorbreek je vanzelfsprekende gewoontes en schep je ruimte voor nieuwe wegen.

Vasten maakt ook solidair. Met mensen die het minder hebben. De diaconie heeft dit jaar een goed doel gekozen waar je geld voor kunt sparen met je vasten. Dan wordt het niet alleen vasten voor jezelf, maar ook vasten voor een ander.

Tenslotte is de veertigdagentijd ook bedoeld om stil te staan bij je geloof – meer dan je misschien anders doet. Het is wonderlijk, maar in licht van Pasen lukt het om dingen niet te doen of juist wel te doen. Er schuilt een kracht achter die op andere momenten van het jaar niet voelbaar is. Doet je daarom mee?

Categorieën: 40dagentijdPasen