Geachte gemeenteleden,

op zondagochtend 7 april ontvingen wij in de mailbox van de voorzitter en in die van de scriba de volgende mail:

Van: Anoniem
Onderwerp: Klacht
E-mail:
Bericht inhoud:
Beste voorzitter,

Zojuist de Kerkklank doorgelezen van deze maand. Onze verbazing was groot over de nieuwe paaskaars. Waarom wordt deze jarenlange traditie opeens verbroken? Een bezuinig of snijden in de kosten? Op zich is het goed om naar de kosten te kijken van de kerk? Deze wijziging in de traditie en snijden in de kosten gaat ons te ver.

Als je wilt snijden in de kosten dan moeten wij als kerk ook kijken naar de kosters. Op dit moment hebben wij twee kosters die worden betaald. Als hun loonkosten + werkgeverslasten doorberekend op jaarbasis, dan komen we flink op een kostenpost.

Wij vinden als gemeente daar echt naar gekeken moet worden. Wij vinden het ook jammer dat thomas vertrokken is. Als je één koster had, dan hadden we Thomas kunnen houden.

De advertenties in de kerkklank vinden wij niet kunnen. Zo lijkt de kerk een commercieel onderneming. Je kunt de kerkklank ook digitaal versturen naar de gemeenteleden, als mensen toch een kerkklank willen hebben op papier dan moet je een bijdrage voor vragen.

De bovenstaande punten is nooit besproken met de gemeenteleden. Wij vragen u om naar de bovenstaande punten te kijken en uitleg te geven waarom deze keuze gemaakt is.

Wij willen graag anoniem blijven. We spreken uit een groot groep mensen uit Bruchterveld.

Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier op Protestantse Gemeente Bruchterveld https://www.pgbruchterveld.nl

De mail is via de website van de PG Bruchterveld verstuurd en de afzender is anoniem. De mailer(s) vraagt in de mail duidelijk om uitleg van de kerkenraad. Omdat de kerkenraad niet weet wie de mail verstuurd heeft, kan de kerkenraad niet naar die persoon toe reageren en is de enige manier om te reageren via ons kerkblad omdat dit voor iedereen zichtbaar is.

De reactie van de kerkenraad op de punten van kritiek is als volgt

  1. Hergebruik van de paaskaars: dit is niet nieuw en in voorgaande jaren vaker gedaan. Het jaartal aanpassen wordt door een gemeentelid gedaan.
  2. Betaling/bezuiniging van kosters:  de kerkrentmeesters zijn al geruime tijd in overleg met de kosters. Dit is op de gemeentevergaderingen van 22-11-18 en 31-3-19 aan de orde geweest.
  3. Jongerenwerker dhr. Thomas Abbes wegbezuinigd: in haar beleid heeft de kerkenraad ruim een jaar geleden bepaald dat de taken van ds. Rineke v.d. Berg wat verschuiven naar m.n. jongeren en jonge gezinnen zodat deze groepen meer verbonden raken met de kerk. Daarmee zijn de werkzaamheden van Thomas overbodig. Gelukkige bijkomstigheid was dat  het een bezuiniging in de begroting was. Ook dit is op de gemeentevergadering van 22-11-18 aan de orde geweest.
  4. De advertenties in de kerkklank: hier is goed over nagedacht en het is in de gemeentevergadering (22-11-18) besproken. De vergadering heeft hiermee ingestemd
  5. De kerkklank digitaal: ook hier is in de gemeentevergadering (22-11-18) over gesproken. Veel mensen ontvangen inmiddels de kerkklank digitaal. Ook over het jaarboekje is gesproken en de vergadering heeft aangegeven wel te willen betalen voor het jaarboekje. Als het jaarboekje gereed is zal daar dus ook naar gekeken worden.
  6. Punten zijn niet besproken met gemeenteleden: deze punten zijn wel aan de orde geweest en besproken tijdens de afgelopen gemeentevergaderingen.

Tot slot: het is om allerlei redenen niet verstandig om op een anonieme mail te reageren en we hebben ook overwogen om dat niet te doen, immers: er kan pas communicatie zijn als je elkaar kent.

Als Kerkenraad zijn wij gewend om in alle openheid te communiceren naar de gemeente toe, en dat blijven wij ook doen. Deze reactie op een anonieme klacht is dan ook éénmalig. Mocht de persoon/personen die de mail verstuurd hebben onze reactie onvoldoende vinden, dan verzoeken we hem/haar/hen dat persoonlijk kenbaar te maken aan de kerkenraad zodat er in een open sfeer over gesproken kan worden.

Namens de kerkenraad,
Albert Jan Altena, voorzitter
Tineke Schepers, scriba

Categorieën: Kerkenraad