De actie Kerkbalans 2020 is afgerond en het eindresultaat is bekend. Dit jaar zijn wij op een totale opbrengst uitgekomen net boven € 78.000,-.

Het toegezegde bedrag ligt op hetzelfde niveau als in 2019 en dat is een erg mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn.

Ondanks de landelijke trend van dalende inkomsten hebben wij in Bruchterveld/Ebbenbroek wederom de opbrengst weten te stabiliseren en daar zijn wij erg blij mee. Ook wij zien jaarlijks de toezeggingen afnemen, onder andere door vertrek en overlijden van met name oudere gemeenteleden, maar dit is gelukkig gecompenseerd door een groot aantal gemeenteleden die hun bijdrage hebben verhoogd, soms zelfs aanzienlijk!!!Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun toezegging.

Alle vrijwilligers en ambtsdragers die meegewerkt hebben aan de actie zelf en de voorbereiding ervan: hartelijk dank voor jullie inbreng en inzet.

Zonder jullie hulp is zo’n actie niet mogelijk.
College van Kerkrentmeesters