De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari.

I.v.m. de corona maatregelen is het volgende afgesproken.

De lopers gaan deze week (11 t/m 16 januari) de brieven bij uw bezorgen. De lopers schrijven op de brief wanneer zij de brief weer komen ophalen. Is dit voor u geen geschikte tijd dan kunt u de brief weer bezorgen bij de loper.

U moet dan wel uw eigen naam op de buitenkant van de brief schrijven zodat men weet van wie deze brief is !!

Dit jaar loopt bij 10 gezinnen de periodieke gift af. Deze gezinnen worden persoonlijk benaderd door een kerkrentmeester.

Wij hopen dat u allen uw steentje bijdraagt aan onze gemeente en dat wij samen een bloeiende gemeente mogen blijven in het jaar 2021!!