Begin 2021 benaderen wij u opnieuw voor uw financiële bijdrage voor het komende jaar om ons eigen gemeentelijk kerkenwerk mogelijk te maken. De actie wordt gehouden in de periode tussen 16 en 30 januari.

Terugkijkend was het afgelopen jaar een zeer bewogen jaar. Corona hield de hele samenleving en dus ook de kerk in zijn greep. Veel zaken waren ineens niet zo vanzelfsprekend meer. Dit gold ook voor de samenkomsten in de kerk, zowel voor de zondagse vieringen als de doordeweekse activiteiten. Gelukkig zijn er veel zaken snel opgepakt, denk aan de digitale vieringen. Maar ook andere vormen van pastoraat en contact.

De actie Kerkbalans is nu belangrijker dan ooit. Bijvoorbeeld de aanschaf van Livestream apparatuur betekende een forse, maar in onze ogen noodzakelijke, investering. Wij willen deze actie dan ook van harte bij u aanbevelen. Hopelijk ziet u kans om uw bijdrage te verhogen, alle kleine beetjes helpen daarbij.

Als wij met z’n allen de schouders eronder zetten moet het mogelijk zijn om een bloeiende kerkgemeenschap te zijn in ons mooie dorp Bruchterveld / Ebbenbroek en dat ook mogen blijven voor de toekomst.

Heeft u vragen, schroom dan niet ons te bellen of aan te spreken.

Informatie lopers.
Vanwege mogelijke Corona beperkingen lijkt het ons beter om niet met grotere groepen samen te komen. Daarom zullen wij in het begin van
week 2 de Kerkbalans enveloppen bij de wijkouderlingen afgeven.
De wijkouderlingen kunnen dan hun eigen wijken verdelen onder de toegewezen lopers en de spullen bij de lopers afleveren, uiterlijk eind van week 2. De actie kan dan starten rond 16 januari.

Periodieke gift.
Er zijn meerdere gemeenteleden die 5 jaar geleden een periodieke gift vastgelegd hebben. Deze afspraak loopt nu af. Wij hopen dat zij hun bijdrage willen continueren of mogelijk iets verhogen en dit opnieuw willen vastleggen in een periodiek gift voor een periode van 5 jaar. Deze gemeenteleden zullen door de kerkrentmeesters benaderd worden.

Opmerking: Een periodieke gift is fiscaal aftrekbaar. Door middel van een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u meer kost, door het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de kerk.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking,
Kerkrentmeesters.

Categorieën: Kerkbalans