De actie Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari.
De lopers zijn druk om bij u de brieven te bezorgen. De lopers schrijven op de brief wanneer zij de brief weer komen ophalen.
Is dit voor u geen geschikte tijd dan kunt u de brief weer bezorgen bij de loper. 
Wij hopen dat u allen uw steentje bijdraagt aan onze gemeente en dat wij samen een bloeiende gemeente mogen blijven in het jaar 2023 !!

Groeten,
Kerkrentmeesters