Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan.


Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien en van betekenis zijn voor de mensen om ons heen. 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om in ieder geval de vaste kosten te dekken. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een oproep met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de toekomst. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen!

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking,

Kerkrentmeesters – Gerrit Bril, Gerrit Huisjes, Jos Mannessen, Sandra Hofsink, Gert Nijeboer