De Diaconie wil jaarlijks rond Dankdag een actie houden voor de voedselbank.

Als u kunt en wilt, mag u uit de onderstaande lijst iets meenemen naar de kerk – houdbare melk – macaroni / spaghetti / rijst – koffie / thee – groenten in blik U kunt het vooraf aan de kerkdienst van 29 oktober 2017 en Dankdagdienst 1 november 2017 inleveren.

U kunt het ook inleveren van 28 okt. t/m 1 nov. bij de fam. Korvemaker onder de carport in een krat.

Bij voorbaat dank de Diaconie