Na de persconferentie van afgelopen maandag 14 december, is het moderamen bijeen geweest om te overleggen over de kerkdiensten t/m 17 januari 2021 (de Lockdown-periode).

Het moderamen heeft besloten om in deze periode (heden t/m 17 januari 2021) de kerkdiensten alleen digitaal te laten plaatsvinden. In de meeste gevallen zal gebruikt gemaakt worden van de livestream, in enkele gevallen zal er voorafgaand een opname plaatsvinden.

De diensten zijn op de bekende tijden (gepubliceerd in de Kerkklank) beschikbaar via de www.kerkomroep.nl of via de website, www.pgbruchterveld.nl  Ook de kerstnachtdienst op 24 december is alleen digitaal, deze dienst is die avond beschikbaar vanaf 19:00 uur.

Hoewel dit waarschijnlijk niemand zal verbazen, betreuren we het wel; we waren net weer begonnen met het toelaten van een beperkt aantal bezoekers aan de zondagse kerkdiensten en we weten dat veel gemeenteleden het missen om naar de kerk te kunnen. Maar we willen met zorg met elkaar omgaan en nu er ook in onze gemeente mensen ernstig onder de gevolgen van het coronavirus lijden en er zorgen zijn, willen we niet met meer mensen dan noodzakelijk is, bijeenkomen. Daarom moeten en willen we ons aan de maatregelen houden.

In samenhang hiermee gaan ook de volgende geplande activiteiten de komende periode niet door:

  • De kindernevendienst, gepland voor 20 december 2020
  • De kindermiddag in de kerstvakantie op 30 december 2020
  • De catechisatie tot 19 januari 2021

Gelukkig zijn er ook nog een aantal dingen die wel door konden gaan. Zo is er samen met de school een kerstkaartenactie gehouden, waarbij de kinderen kerstkaarten hebben gemaakt die verstuurd zijn aan verschillende gemeenteleden. Ook de ouderenmiddag (jaarlijkse kerstviering) kon, dankzij de livestream, op donderdag 17 december via de digitale weg doorgaan.

Het moderamen houdt uiteraard de ontwikkelingen goed in de gaten. Begin januari wordt de stand van zaken sowieso opnieuw bekeken. Tot die tijd wensen we u allen goede feestdagen en Gods nabijheid toe, waarbij we worden herinnerd aan het Licht dat tot ons komt in de geboorte van Jezus. Laten we, ook met de huidige beperkingen, naar elkaar om blijven zien!

Namens het moderamen,

Tineke Schepers, scriba