Nu de lockdown periode verlengd is, blijven de kerkdiensten t/m zondag 7 februari alleen digitaal.

Er zal gebruikt gemaakt worden van de livestream vanuit de kerk. De diensten zijn op de bekende tijden (gepubliceerd in de Kerkklank) beschikbaar via www.kerkomroep.nl

Ook later dan 10:00 uur op zondagochtend blijven de diensten nog een tijd via de genoemde website beschikbaar.

Het moderamen houdt uiteraard de ontwikkelingen in de gaten. Begin februari wordt de stand van zaken sowieso opnieuw bekeken. Mochten er dingen wijzigen, dan proberen we u daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Namens het moderamen,

Tineke Schepers, scriba