Zoals u weet zijn wij als kerkrentmeesters aan het onderzoeken, waar wij als gemeente PG Bruchterveld op kosten kunnen besparen.

Zoals nu blijkt, hebben wij als gemeente veel bankkosten;    

  • deze komen enerzijds door de incassokosten van de financiële toezeggingen die gemeenteleden jaarlijks doen;
  • maar ook anderzijds door veel stortkosten van collectegeld.

Gemiddeld zijn wij per maand ongeveer € 25,00 kwijt aan stortkosten van munten en biljetten.  Wij zijn natuurlijk blij met dit collectegeld, maar dit zou ook kunnen in de vorm van collectemunten, zoals velen van u al doen.

Collectemunten zijn daarentegen gemakkelijk en het bespaart de telcommissie ook tijd.  U kunt de collectemunten ook mogelijk nog als aftrekpost gebruiken voor uw belastingaangifte.  Wij weten dat het natuurlijk niet helemaal te voorkomen is om collectegeld te ontvangen, eveneens zijn er weleens gasten in ons midden of gemeenteleden die contant geld meegeven aan de dominee, ouderling, bezoekdame of bloemenfonds.

Maar als wij het storten van collectegeld kunnen beperken dan scheelt dit weer op onze maandelijkse bankkosten. Wij hopen dat u hier wat meer gehoor aan kunt geven om op vaste avonden, collectemunten te kopen; houdt voor deze datums de Leefmee en Kerkklank in de gaten. Eerst volgende  koopavond is dinsdag  7 mei van 19.00 tot 19.30 uur. Wij hopen op uw begrip, alvast hartelijk dank hiervoor!

Geld storten t.n.v. de jeugd. Een andere besparing is dat wij een rekening laten vervallen.  De rekening van de jeugd gaan wij daarom opheffen. De jaarlijkse bijdrage die u doet, wilt u deze overmaken op een andere rekening van de kerk, NL72RABO032491347. Diegene die dit automatische hebben lopen, vragen wij om dit zelf te wijzigen in telebankieren. Diegene die de jeugd ook extra in de vorm van geld wil ondersteunen, kan dit ook op deze rekening storten t.n.v. de jeugd.

Door deze 2 maatregelingen kunnen wij jaarlijks besparen op de totale bankkosten van  € 740,00

Met vriendelijke groet,

De kerkrentmeesters

Categorieën: Kerkrentmeesters