De diaconie heeft de laatste jaren de goede gewoonte om tijdens de 40 dagen tijd geld in te zamelen voor een  goed doel.

Dit jaar willen we ons inzetten voor Hospice ’t Huis aan de Vecht.

De volgende informatie kregen we toegestuurd.

Hospice ’t Huis aan de Vecht zet zich in op het gebied van zorgverlening aan terminaal zieken met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Het prachtig gelegen hospice, waarvan de locatie uit een nalatenschap is verkregen, beschikt op dit moment over twee gastenkamers.

Nu, bijna 14 jaar verder, is onze ervaring dat er veel vraag is naar palliatief terminale zorg in het hospice, niet alleen vanuit de Gemeente Hardenberg maar ook van omliggende gemeenten in het Vechtdal. Door wijzigingen in het maatschappelijk speelveld (o.a. doordat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en het verdwijnen van verzorgingshuiscapaciteit) hebben we in de afgelopen jaren steeds vaker een vraag naar een plaats in het hospice niet kunnen beantwoorden omdat er op dat moment geen plaats vrij was.

Om meer ruimte aan onze gasten te kunnen bieden is besloten om in 2022 het hospice zodanig te verbouwen dat we een derde gastenkamer kunnen realiseren alsook de bestaande huiskamer een stuk groter willen gaan maken.

De vergunning voor de betreffende verbouw is inmiddels door de Gemeente Hardenberg verleent zodat we na de zomer ook de uitvoering van de plannen ter hand kunnen nemen.

Om deze verbouwing en bijbehorende inrichting van hospice ’t Huis aan de Vecht daadwerkelijk te kunnen realiseren is veel geld nodig en gelukkig hebben al diverse fondsen toezeggingen gedaan maar er moet toch nog veel geld bij elkaar gebracht worden.

U begrijpt dan ook dat we bijzonder blij zijn met de mooie actie van de diaconie van de Protestantse Gemeente Bruchterveld in de 40 dagen tijd waarvan we de opbrengst ten goede willen laten komen aan de inrichting van het nieuwe hospice.

De diaconie heeft besloten om hiervoor in de 40 dagen tijd een bloembollenactie te organiseren.

De folder, het bestelformulier en verdere informatie zal in het weekend van 5 maart rondgebracht worden.

Ook zullen de collectes van de diaconie die gehouden worden in de 40 dagentijd hier naar toe gaan.

Van harte aanbevolen!

Nico, Ria, Diny, Edith en Karin.