Wij zijn blij dat de opbrengst van de bloembollenactie € 936,37 heeft opgebracht.

Als diaconie hebben we dit bedrag aangevuld tot € 1000,- en zal worden overgemaakt naar Hospice ’t Huis aan de Vecht.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedankt!!

Nico, Ria, Diny, Edith en Karin.