18 maart 2020

De afgelopen dagen zijn we overspoeld door allerlei maatregelen die van ons vragen om ons terug te trekken in ons huis en zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Maatregelen die van grote invloed zijn op ons dagelijks leven. Via de telefoon heb ik al heel wat mensen gesproken en hoorde ik terug hoeveel energie het kost dat ‘alles nu anders gaat’ maar dat er ook wilskracht is om voor elkaar het goede te doen. Dat we elkaar niet ziek willen maken en toch via de telefoon, kaartjes of de media nabij willen blijven.

Gevolgen voor onze kerkgemeenschap

Voor onze kerkgemeenschap heeft het coronavirus ook grote gevolgen. De kerkdiensten gaan in ieder geval tot en met 5 april niet door. Activiteiten die gepland stonden, zoals Kerk op Schoot op 29 maart, de avonddienst voor Home of Hope and Dreams op 29 maart, de ouderenpaasmiddag op 2 april en alle overige activiteiten die gepland stonden gaan niet door.

Wat doen we wèl?

Alleen het moderamen is deze week nog bij elkaar gekomen – op gepaste afstand. We hebben met elkaar gesproken over hoe we toch gemeenschap kunnen blijven zijn in deze tijd. We gaan een aantal dingen doen:

  1. De diaconie verstuurt naar alle ouderen deze week een kaartje met een bemoedigende groet. Samen met deze groet komt ook deze informatiebrief, zodat iedereen – ook diegenen die niet op Facebook zitten of de website van de kerk checken – op de hoogte is. Geef deze informatie ook aan elkaar door via de telefoon!
  • De jongeren van onze gemeente zouden op 1 april kaartjes gaan schrijven voor gevangenen, als onderdeel van hun catechisatie. We laten het kaartjes schrijven doorgaan, maar op een andere manier. De jongeren krijgen in hun eigen brievenbus twee kaartjes met een adres van een gemeentelid erop (de actie voor de gevangenen is landelijk uitgesteld, dus daar zien we vanaf). Ze schrijven zelf een boodschap op deze kaarten en doen deze vervolgens bij het desbetreffende gemeentelid in de brievenbus. Zo blijven jong en oud verbonden!
  • Verbonden blijven we ook met het vastenproject waarbij we vasten en sparen voor het kindertehuis Home of Hope and Dreams in Oeganda. Volgende week is de actie ‘stuur iedere dag een kaartje en doneer 50 cent voor het kindertehuis’. U kunt prachtige kaarten bestellen bij Johanna Godeke, 0523 –  231998. De kaarten (€ 2,- pet setje ) zullen dan bij u thuis worden bezorgd. Een mooie manier om verbonden te blijven met het project maar ook met elkaar!
  • Zondag 15 maart is de kerkdienst niet doorgegaan en hebben we verwezen naar een kerkdienst op de televisie die werd georganiseerd vanuit onze landelijke kerkorganisatie.

In de telefoongesprekken die ik heb gevoerd de afgelopen dagen merkte ik dat er begrip is voor het aflasten van de kerkdiensten. Maar dat de plaatselijke gemeenschap ook gemist wordt. Daarom zal de komende zondagen een kerkdienst vanuit onze kerk op de website van onze kerk worden uitgezonden. Dit zal een korte kerkdienst zijn zonder bezoekers, maar met predikant, organist en ouderling van dienst. Er zal ruimte zijn voor persoonlijke voorbeden. Heeft u een gebedspunt, dan kunt u mij bellen, mailen of appen.

De kerkdienst gaat op zondagmorgen om 09:00 online en wordt er om 21:00 weer afgehaald. Tussen 09:00 en 21:00 is de kerkdienst op ieder moment terug te zien.We halen de dienst vanwege de privacy er ’s avonds weer vanaf.

De kerkdienst is ook via de kerkomroep te beluisteren. Hierbij heeft u geen beeld. Vanaf 09:00 zondagmorgen kunt u luisteren. Via de kerkomroep blijft de kerkdienst langer beschikbaar om ook later in de week te beluisteren. www. kerkomroep.nl

  • De Leefmee is belangrijk in onze gemeente. Daarop staan de laatste nieuwtjes, activiteiten en berichten over het omzien naar elkaar. De Leefmee blijft digitaal beschikbaar via onze website. Mocht je van je buurvrouw/man weten dat hij/zij graag de Leefmee leest, maar niet zo handig is met de computer, print de Leefmee dan uit en doe deze in de brievenbus! Zo blijven we toch verbonden met elkaar.
  • De bezoekmedewerkers gaan de komende weken niet op bezoek maar zullen wel de telefoon pakken om te vragen hoe het met u gaat.
  • Via de website van onze kerk zal ik iedere vrijdag schrijven hoe het gemeentezijn verloopt, of er nieuws is dat gedeeld kan worden en een  gebed/gedicht/bemoedigende tekst plaatsen. Houd de website dus in de gaten!

Op welke wijze is uw predikant beschikbaar/bereikbaar?

  1. Ik ben telefonisch bereikbaar op alle dagen. U kunt me ook mailen of appen.

Als u vragen of zorgen heeft of zomaar een praatje wil maken, bel me rustig. Ook een gebed kan telefonisch!

  • Ik kan me voorstellen dat in bijzondere situaties mijn bezoek op prijs gesteld wordt. Schroom niet om te bellen om dit te overleggen.
  • In geval van een uitvaart waarbij u mijn begeleiding op prijs stelt, doe ik mijn best om samen met de naaste familie de uitvaart voor te bereiden. We houden daarbij gepaste afstand of bereiden de uitvaart telefonisch/via digitale middelen voor. Bij de uitvaart mogen slechts familieleden in de eerste graad aanwezig zijn. Deze richtlijn komt vanuit de uitvaartbranche op advies van het RIVM. Zeker in onze regio zal dit zwaar vallen. We zijn gewend om naar elkaar om te zien als buren, collega’s of vrienden als er een overlijden in onze naaste omgeving is door de uitvaart te bezoeken of naar het condoleren te gaan. Dit kan nu dus helaas niet. In overleg met de familie kan eventueel op een later moment (na de crisis) een herdenkingsdienst voor een grotere groep mensen gehouden worden. Daar werk ik graag aan mee.

Afgelopen zondag zouden we de dienst geëindigd hebben met het zingen van het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. De woorden van dit lied zou ik u en jou graag willen meegeven:

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Het zijn woorden van hoop om aan vast te houden voor jezelf, maar ook om uit te dragen naar anderen toe.

Ds Rineke van den Berg

0523852137
0637350753                                                                                   

cmgvandenberg@pgbruchterveld.nl

WEBSITE VAN ONZE KERK:    www.pgbruchterveld.nl