Zondag 13 december is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Bloemen.

Voor de kerkgangers van wijk 1 en 2 zullen er aan het eind van de dienst 3 mandjes staan om daar in uw collectegift te geven.

oor de digitale volgers, wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,

Kerkrentmeesters