Zondag 13 juni is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Activiteiten Ouderen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk

Na de kerkdienst liggen de financiële jaarcijfers ter inzage in de consistorie.