Zondag 16 mei is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteiten Ouderen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 


Blijf op de hoogte van ons nieuws en abonneer u voor onze nieuwsbrieven.