De 2e collecte op 1e paasdag is voor de diaconie met als doel het Leger des Heils Buurthuizen.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding.

In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.

Belangrijk aspect is dat de bezoekers van zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bezoekers zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat iedereen mee kan werken, werken we samen aan verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden.

Soep bus.

De soep bus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen.

Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden.

Na contact met het Leger des Heils heeft de diaconie besloten dat deze collecte en de opbrengst van de vastenactie naar het buurtwerk en de soepbus van het Leger des Heils gaat.

Van harte aanbevolen!