Zondag 23 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Muziek in de kerk.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Actie Kerkbalans

De actieperiode van Kerkbalans 2022 is van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari. 

Het thema is dit jaar; Geef jij vandaag voor jouw kerk van morgen

Samen zijn wij kerk, samen zijn wij verbonden.

Als je samen verbonden wilt blijven, moeten wij dan niet samen zorgen voor onze kerk van de toekomst?