De collecte op 2e kerstdag is bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Collectemunten.
Er is muntenverkoop in ‘de Ark’ op maandagmiddag 27 december van 15.00 tot 15.30 uur.