Zondag 30 januari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Jong Protestant en Muziek in de kerk.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2022 is van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari. 

Het thema is dit jaar; Geef jij vandaag voor jouw kerk van morgen

Samen zijn wij kerk, samen zijn wij verbonden.

Als je samen verbonden wilt blijven, moeten wij dan niet samen zorgen voor onze kerk van de toekomst?

Alle lopers bedankt voor het bezorgen en ophalen van de brieven. Mocht er onverhoopt nog een brief ergens blijven liggen, dan deze graag z.s.m. inleveren bij Gert Nijeboer of Wim Otten.