Zondag 30 mei is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Diaconie en Activiteiten Ouderen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

  • Dinsdag 1 juni om 19.00-19.30 uur collectemunten verkoop.
  • Zondag 6 juni en 13 juni na de kerkdienst financiële jaarcijfers ter inzage in de consistorie.