Zondag 6 maart is de collecte bestemd voor; Pastoraat, KiA zending en Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.