Zondag 8 november is de collecte bestemd Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift (munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,
Kerkrentmeesters