Zondag 3 mei is er collecte voor Pastoraat, Onderhoud en Activiteiten ouderen. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.

In de kerkklank van mei zijn de opbrengsten van de collecte over de maanden maart en april vermeld. Per abuis is er één regel niet overgenomen/vermeld. De opbrengst van april via de bank voor bestemming kerk totaal € 936,-. Via deze weg willen wij u toch graag de juiste cijfers publiceren.

Excuses voor het ongemak.

Groeten,
Kerkrentmeesters