Kerstavonddienst 24 december is de collecte bestemd voor Pastoraat, Kinderhulp en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift (munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Tijdens de kerstavonddienst vragen wij extra aandacht voor ‘Kinderhulp’. Kinderhulp is een organisatie die opkomt voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede.

Kerkrentmeesters