Kerstnachtdienst 24 december 2022  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– Stichting mensenkinderen;

– Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden
in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt.
We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.