In deze stille week van pasen is er op witte donderdag één collecte voor het werelddiaconaat.

U kunt uw gave overmaken t.a.v. werelddiaconaat op ibannr. NL76ABNA0594948207 t.n.v. Diaconie/ZWO PG Bruchterveld.

Wilt u ook nog een bedrag overmaken t.a.v. Home hope and dreams dan kan dat ook voor 14 april op dit ibannr. Graag bij vermelden voor het doel Home hope and dreams.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor de dienst van paasdag t.a.v. pastoraat, onderhoud en jeugdactiviteiten doe dit dan op NL72RABO0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. Graag wel vermelden voor welk doel.

Wij werken nu 3 weken met een digitale dienst en hebben een andere vorm van collecteren. Als kerkrentmeesters willen wij de gemeenteleden bedanken dat men zo actief meedenkt/doet met deze vorm van collecteren 

Groeten,

Diaconie en Kerkrentmeesters