Zondag 10 juli is de collecte bestemd voor:

  • Pastoraat;
  • Onderhoud;
  • Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.