Collecte: 
– 1e Pastoraat;  
– 2e Onderhoud; 
– 3e Jeugdactiviteiten.  

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, 
dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.