Zondag 10 mei is er tijdens de zangdienst collecte voor; Pastoraat, Jeugdwerk JOP en Activiteiten ouderen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.