Zondag 11 september is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– Jong protestant;

– Activiteit generatie 20-50 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.