Collecte zondag 12 maart 2023.
– Pastoraat.
– Onderhoud.
– Jeugdactiviteiten.
Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 
NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.