Zondag 13 augustus 2023  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– KiA zending;

– Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.


2e collecte: KiA zending

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. 
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in contacten met moslims.