In de dienst van 10.00 uur is de collecte bestemd voor:

  • 1e Pastoraat;
  • 2e Diaconie;
  • 3e Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst,
dan mag dit op NL72 RABO 0324910347
t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

In de Roept-U-Maar-dienst van 19.00 uur is de collecte bestemd voor:

  • 1e Pastoraat;
  • 2e Onkosten dienst.