Zondag 14 februari is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Kia Werelddiaconaat en Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Actie kerkbalans.

De kerkrentmeesters hebben al veel enveloppen ontvangen, helaas is nog niet alles retour. 

Wij kunnen daardoor de balans nog niet opmaken. 

Graag ook de enveloppen die zijn blijven liggen, inleveren bij Gert Nijeboer of Wim Otten 

Groeten,
Kerkrentmeesters