Zondag 14 juni is de collecte bestemd voor; Pastoraat, Onderhoud en Activiteit ouderen. Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

De PG Bruchterveld heeft afgelopen week goedkeuring gekregen van het CCBB (classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) betreft eventuele woningaankoop. De kerkrentmeesters zijn nu bezig met het maken van vervolgstappen.                

Groeten, 
Kerkrentmeesters