Zondag 15 november is de collecte bestemd voor Pastoraat, Onderhoud en Bloemen. WIlt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift (munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

De opbrengst van de Rabo ClubSupport is € 749,27. Een geweldig resultaat! Hartelijk bedankt voor het stemmen. 

Vandaag is de eerste uitzending via live stream. Een forse investering voor de kerk, maar wij hebben al een mooi bedrag ontvangen via de vrijwillige bijdragen. Heeft u nog niet wat gegeven, alsnog kan dit op het algemene rek.nr.  NL72 RABO 0324910347 o.v.v. live stream.

Groeten,

Kerkrentmeesters