Zondag 16 augustus is de collecte bestemd voor;  Pastoraat, KIA Zending  en Bloemen.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Groeten,  
Kerkrentmeesters