Zondag 17 juli is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– Onderhoud;

– Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst,

dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.