Collecte zondag 18 december 2022.

– Pastoraat.

– Onderhoud.

– Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.