Zondag 18 september  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– KiA werelddiaconaat;

– Activiteiten generatie 20-50 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.