Zondag 19 april is er collecte voor Pastoraat, Diaconie en Jeugdactiviteiten.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, doe dit dan op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld. Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk. 

Heeft u een speciaal doel dan moet u dat vermelden, anders wordt de opbrengst gedeeld door de 3 bestemmingen.

Groeten,
Kerkrentmeesters