Zondag 2 augustus 2020 is er een openluchtdienst op het terrein van de voetbalvereniging Bruchterveld.

De collecte in deze dienst is bestemd voor pastoraat, onderhoud en bloemen. Vanwege corona maatregelen zullen wij geen gebruik maken van collectezakken.

Daarom vragen wij u om de totale collecte in één envelop te doen en deze aan het eind van de dienst te deponeren in een melkbus bij de uitgang. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw gift te gaan overmaken naar bankrek. nr. NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.