Zondag 2 oktober  is de collecte bestemd voor:

Pastoraat;

– Onderhoud;

– Activiteit generatie 20-50. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst,

dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.