Zondag 20 september is de collecte bestemd voor;  Pastoraat, Onkosten startzondag  en Activiteiten 20-50 jaar.

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Uiteraard kunt u ook een collectegift(munten) deponeren in de brievenbus van de kerk.