Zondag 21 augustus is de collecte voor:

– Pastoraat;

– Onderhoud

– Bloemen. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.