Zondag 21 januari 2024  is de collecte bestemd voor:

– Pastoraat;

– KiA werelddiaconaat Missionair werk;

– Muziek in de kerk. 

Wilt u een collectebedrag overmaken voor deze dienst, dan mag dit op 

NL72 RABO 0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld.

Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.